Документация за обществена поръчка

Заглавие Дата Файл
Документация - указания 2017-03-15 15:23:55 Изтеглете файл
Приложение 1: Технически спецификации за Обособена позиция №1 за Обособена позиция №2 2017-03-15 15:22:37 Изтеглете файл
Приложение 2: Образци 2017-03-15 15:22:05 Изтеглете файл
Приложение 3: Проекти на договори за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 2017-03-15 15:20:38 Изтеглете файл