Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2016-012 Изработка и доставка на зимно униформено облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД

Настоящата поръчка е запазена обществена поръчка по смисъла на чл.12, ал.2 и е предназначена за възлагане на участници по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като в предмета й са включени доставки на стоки от Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, приет с ПМС №591/18.07.2016г. 

В процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Обявление

24.11.2016 11:06:10